Vi löser fastighetsservice.

Fastighetsskötsel är alltid mångsyssleri, vare sig det rör sig om en industrifastighet eller bostäder. Det handlar om allt från att installera och ta hand om avancerad teknisk utrustning för ventilation, VVS, el och annat till skötsel av gräsmattor och andra utomhusytor.

Vi löser helheten. Vi förebygger med tillsyn, skötsel och underhåll, felsöker och reparerar vid behov, kan ta hand om obligatorisk ventilationskontroll och kan vara beredda att rycka ut om något skulle gå akut fel. Värme- och kylanläggningar är en specialitet, vilket bland annat vårt C180 kategori 1-certifikat visar.

Målet är enkelt: trygghet för dig som kund, vare sig din fastighet är en affärsresurs eller ett boende.