Miljöpolicy

Vi på Partium hjälper företag med att serva fastigheter och industrianläggningar.
Man kan säga att vi är mångsysslare med många specialistkompetenser. Vilket gett oss trogna kunder. Dom vet ju att vi löser det!

Vår ambition i miljöarbetet är att, genom en genomtänkt och välplanerad verksamhet, med välutbildade och miljömedvetna medarbetare, bidra till ett hållbart samhälle. Rent konkret innebär det att …

  • … vi kan både kvalitets- och miljösäkra våra leveranser då vi har allt inhouse, från egen proffsbutik till egen verkstad för metallbearbetning,
  • …vår personal skall vara väl förtrogen med företagets policy och mål och genom kompetensutveckling ständigt öka personalens miljömedvetande,
  • … vi ständigt förbättrar vårt arbete med att skydda miljön och förebygga föroreningar bl a genom en effektiv energi- och resursanvändning både i våra egna lokaler och ute hos kund,
  • …de miljölagar och de föreskrifter samt övriga miljökrav som ställs på oss ska följas.